Thursday, 27 September 2012

Solat Zohor Berjemaah


SOLAT ZOHOR 

Solat zohor berjemaah adalah satu program untuk memantapkan lagi ibadah solat di kalangan murid-murid tahap 2 ( Tahun 4,5 dan 6 ). Program ini bertujuan untuk melahirkan murid berilmu,beriman dan berakhlak mulia. Pembentukan sahsiah murid adalah penting bagi mewujudkan murid yang beristiqamah dalam beribadah dan akan menyumbang kepada masyarakat yang berketrampilan untuk mencapai kesejahteraan diri.

2. OBJEKTIF
2.1  Menjadikan amalan solat satu kebiasaan dalam kehidupan  seharian.
2.2  Menyemarakan kecintaan kepada Allah dan Rasul.
2.3   Mewujudkan rasa bertanggungjawab murid terhadap diri       
                   dan agama dengan  membiasakan diri solat berjemaah 
                   setiap hari.
2.4   Membentuk sahsiah yang terpuji sepanjang hayat.

3. MATLAMAT
3.1   Melahirkan murid yang berdisiplin sepanjang hayat.
3.2   Sentiasa menjadikan amalan solat sebagai  amalan harian.
3.3   Melahirkan murid yang bertaqwa kepada Allah.
3.4   Firman Allah S.A.W dalam Hadis Qudsi : BARANGSIAPA    
                  MENCINTAI RASULKU SESUNGGUHNYA IA          
                  MENCINTAIKU.

4. kumpulan sasaran
    Semua murid tahap 2  (tahun 4,5 dan 6)

5. STRATEGI PELAKSANAAN
5.1 Tempat
      SOLAT  : Surau
     WUDUK  : Tempat wuduk(Tepi surau dan bilik air).
5.2 Tarikh pelaksanaan
                Sepanjang tahun
5.3 Masa
         Selepas waktu persekolahan (1.30 tengahari) setiap hari.
5.4 Jadual tugas
                (Rujuk jadual tugas)

6. PENUTUP
Semoga dengan pelaksanaan program ini berjaya menarik minat murid dalam beristiqamah  untuk menunaikan solat zohor secara berjemaah dan solat fardhu yang lain. Adalah diharapkan semua murid tahap 2 dapat menanamkan rasa bertanggungjawab untuk melaksanakan fardhu ain yang diperintahkan oleh Allah.No comments:

Post a Comment